Oprema

Home / Oprema

Za potrebe izvođenja hidroloških radova posjedujemo svu potrebnu opremu kako bismo zadovoljili propisane standarde WHO i BHP mjerenja protoka vodotoka ili otpadnih industrijskih voda. Kod kontinuiranih mjerenja protoka koristimo više tipova limnigrafskih uređaja. Kod trenutnog mjerenja protoka otpadnih voda, raspolažemo sa velikim brojem hidrometrijskih krila različitih veličina elisa tipa SEBA i OTT, kao i pripadajuću opremu za izvršenje navedenog mjerenja. Osim gore navedene opreme posjedujemo sve ostale dijelove opreme potrebne za izvršenje i najsloženijih hidroloških radova, čamac, dizalice za izvođenje mjerenja sa mosta ili iz čamca, vodokazne letve, konstrukcije za uspostavu hidroloških postaja, geodetske instrumente i sve ostale alate i strojeve potrebne za navedene hidrološke radove.

Dio hidrološke opreme:

Limnigrafski uređaj

Tlačni limnigrafski uređaj

Hidrometrijsko krilo

Hidrometrijsko krilo za male dubine

Prijenosno računalo za komunikaciju sa limnigrafima

Mjerač okretaja za hidrometrijsko krilo

Čamac

Ekipa na terenu