Kontaktirajte nas

Home / Kontakt
Hidroing d.o.o.
Direktor – Ana Kljajić, univ.spec.oec.
Zlatarska ulica 29
10000 Zagreb
Tel/Fax: 01 / 36 45 550
hidroing@hidroing.biz
OIB: 61101481064
MB: 080289560
Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg.ul. 1-20741
Temeljni kapital 33.500,00 Kn uplaćen u cijelosti 
Račun HR2823400091110040856 otvoren u Privrednoj banci Zagreb